میشه خواهش کنم برام دعا کنید

می ترسم اما ادامه مى دهم.

در حال راه رفتن روی یک بند در ارتفاع بسیار زیاد هستم، راه رفتن براى هشت ماه روى یک بند نازک

اصلاً ساده نیست

هر لحظه امکان مرگ است

چرا انجامش میدهم زیرا در انتها اتفاق جالبى رخ خواهد داد که همه مان خوشحال خواهیم شد

یک نفر جسور میخواست که داوطلب شدم

می توانم

فقط استرس بند بند بدنم را مى درد

 

برایمان دعا کنید.

هر لحظه که سرتان خلوت شد

روى مبل نشسته بودید

تنها بودید و چاى میخوردید

شبها که خوابتان نمى برد

صبح ها که حوصله بیرون آمدن از تخت نداشتید

در خیابان منتظر بودید و هنوز نیامده بودند

در پاساژ چیزى نمیافتید

خسته از گشتن در فضاهاى مجازى بودید

 

من را دعا کنید

کمى می ترسم

اما ادامه دادنش ضرورى ست.

یک نفر باید به پا میخواست.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

وبسایت محرم وبسایت رسمی حسین فرد kataya دانلود پلی بک شاد شبانه ها آبان داد تور جذاب قبرس دانلود رایگان مقاله بانو میم زنانگی هایم عاشقانه برای تو