نگفتمت مرو آن جا ، که آشنات منم؟

در این سراب فنا ، چشمه حیات منم.

 

وگر به خشم روی صد هزار سال ز من

به عاقبت به من آیی ، که منتهات منم.

 

نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی؟

که نقش بند سراپرده رضات، منم. 

 

نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی؟

مرو به خشک ، که دریای باصفات منم. 

 

نگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند؟

که آتش و تبش و گرمی هوات منم. 

 

نگفتمت که صفت های زشت در تو نهند؟

که گم کنی که سرچشمه صفات منم. 

 

نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت

نظام گیرد؟ ، خلاق بی جهات منم. 

 

اگر چراغ دلی ، دانک راه خانه کجاست

وگر خداصفتی ، دانک کدخدات منم.

 

مولوى عزیز جان


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

النجم وان بکسل کافه رمان رهایی دکتر ابراهیم جعفری آوانما AVANAMAH LIFE حنین گزارش زنده ی یک زندگی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری تزئینات و ابزار سنگ ساختمانی